Formació

Introduir l’experimentació a les classes de ciències d’ESO i darrer cicle d’educació primària no és senzill. Els principals obstacles són l’elevat nombre d’alumnes i la poca disponibilitat de certs materials. L’objectiu de les sessions formatives ‘Experimenta en xarxa’ (adreçades al professorat) és oferir un ventall de propostes per fomentar el learning by doing aportant recursos per treballar l’experimentació a classe amb productes casolans i instruments de baix cost, fomentant el treball per competències.