Com saber quins colors hi ha en un color

Experimentem amb la cromatografia

Separació dels colors per cromatografia

Sabeu que el color negre es pot descompondre en d’altres colors? Ho provem?

Per fer-ho utilitzarem la cromatografia per poder separar els components de tinta que hi ha en diferents retoladors.

Aquest experiment és una proposta de Carme Aguilar (química) i la seva filla Maria (5è de primària).  

Què necessitarem?

  • Retoladors de colors (solubles en aigua)
  • Filtres de cafè
  • Paper absorbent (de cuina)
  • Aigua
  • 1 cullera de fusta
  • 1 recipient tipus safata
  • 2 copes o gots alts
  • Cinta adhesiva
  • Tisores

Com ho fem?

Retallem unes tires de paper dels filtres de cafè, d’1-2 cm d’ample. En cadascuna d’aquestes tires (a uns 3cm de la part baixa) fem una taca amb un retolador. Els rotuladors han de ser “watercolor” o solubles en aigua.

En cada paper fem aquesta taca d’un color diferent (taronja, verd, marró negre, blau i púrpura). A continuació amb l’ajuda de la cinta adhesiva, enganxem totes les tires verticalment en una cullera de fusta que ens farà de suport. Les enganxem per l’extrem que no té la taca.

A continuació, fem un muntatge en què posem la safata entre els dos gots o copes. Aquests dos gots ens faran de suport de la cullera de fusta que té les tires de paper.

Seguidament afegim aigua a la safata. La quantitat d’aigua ha de ser suficient com per a que els extrems dels papers que pengen de la cullera estiguin dins de l’aiguas . És molt important que les taques que hem fet amb els retoladors quedin per damunt de l’aigua, és a dir, les taques no han de tocar el líquid.

També podem fer altres muntatges diferents, com per exemple retallar un tros del filtre de cafè, fer una taca ben gran amb algun color, com el negre i al mig de la taca fer un forat per on passarem paper de cuina que haurem enrotllat prèviament. Un dels extrems del paper de cuina el posem en contacte amb l’aigua de la safata.

Ara només cal observar com l’aigua va pujant i arrossegant els colors. Finalment traiem tots els papers de filtre que estan en contacte amb l’aigua i els deixem assecar una estona i observem les combinacions de colors que es formen per cada color.

Què passa?

Segur que recordeu que hi ha uns colors que anomenem primaris i la resta de colors es formen per la barreja d’aquests.

Els colors primaris són: magenta, cian i groc. A partir de diferents barreges d’aquests tres colors es forma la resta. Per demostrar de quins colors primaris estan formats altres colors utilitzarem una tècnica que s’anomena cromatografia.

La cromatografia és una tècnica que utilitzem molt els científics per a fer separacions de diferents components que hi ha en una barreja. La cromatografia és una de les tècniques més àmpliament emprades en laboratoris d’anàlisi.

Nosaltres en aquest experiment hem fet una cromatografia de la tinta de diferents retoladors, i hem pogut veure de quins colors estaven formats alguns colors com el negre, taronja, verd…

El que ha passat ha estat que l’aigua va ascendint pel paper per capil·laritat. A mesura que l’aigua va travessant la taca que hem fet de cada retolador, arrossega els diferents pigments de tinta que conté aquest retolador.

Aquests pigments es desplacen cadascun a una velocitat diferent en el paper que és un medi porós. Per això, al cap d’un temps, la taca original es descompon en els diferents colors que composen el color original. Podem veure per exemple que el negre és una barreja de diferents colors. Es pot observar què ha passat amb cadascun dels colors que hem utilitzat. Cada color té una composició diferent!

Sabies que…? En l’àmbit de l’anàlisi forense la cromatografia es fa servir, per exemple, per identificar el tipus de tinta que s’ha utilitzat per escriure una carta que s’hagi trobat en l’escena d’un crim. També es pot emprar en l’àmbit mediambiental per a poder saber per exemple si hi ha presència d’uns determinats contaminants orgànics en l’aigua d’un riu.

2 Comments

  1. hola me llamo Rosa Melano me podrias saludar, un saludoooooooooooooooooo.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*