Convocatòria adscripció centres – Curs 2024-25

Procés de selecció dels centres d’educació secundària obligatòria que participaran en el programa Repte Experimenta el curs 2024-2025

Sou un centre educatiu d’educació secundària amb ganes d’impulsar l’experimentació a l’aula? Us convidem a consultar les bases i els requisits per presentar-vos a la convocatòria per la selecció dels nous centres que s’adiran al programa els cursos 2022-2024.

Si teniu consultes, doneu un cop d’ull a la gravació de la sessió informativa virtual via Teams realitzada el Dimarts 12 de desembre de 2023 a les 15:30.

1. Objecte

L’objecte de la present convocatòria és la presentació dels criteris per al procés de selecció dels centres d’educació secundària obligatòria (1r i 2n d’ESO) que participaran en el programa Repte Experimenta en l’edició del curs 2024-2025.

2. Destinataris

Els centres públics i concertats d’educació secundària obligatòria dins del domini lingüístic del català, on la llengua vehicular del centre sigui el català i que compleixin els requisits de participació que s’exposen a l’apartat 7 de les bases.
Els centres educatius que ja hagin participat anteriorment en el programa Repte Experimenta estaran exclosos d’aquesta convocatòria, ja que la participació en el programa és de caràcter irrepetible.

3. Descripció del programa Repte Experimenta

Repte Experimenta és un programa d’educació científica basat en la indagació i l’experimentació, que parteix del mètode científic i el learn by doing per implicar els estudiants en la resolució de preguntes quotidianes amb l’objectiu d’augmentar el nivell d’alfabetització científica i tecnològica, així com fomentar carreres científiques i tecnològiques entre els joves, desconstruint també els estereotips de gènere.

Les diferents accions que comprèn el programa han estat dissenyades amb un enfocament de co-creació entre el sector acadèmic, empresarial i educatiu que, seguint el concepte d’escola oberta, apropen la ciència i la tecnologia en un sentit ampli a tota la ciutadania. La metodologia utilitzada en totes les accions es fonamenta en el learn by
doing
, sent l’experimentació i el mètode científic el fil conductor de totes elles, que acompanyades de la gamificació permeten trobar la solució a problemes i qüestions quotidianes a través de la ciència i la tecnologia.

El Repte Experimenta a l’aula és el nucli del programa. Dissenyat en format concurs, desafia a un màxim de 800 alumnes de 1r i 2n d’ESO de centres públics i concertats adscrits al programa a dissenyar i fer un experiment amb materials casolans per donar resposta a una pregunta quotidiana. Es desenvolupa en 4 sessions de 2 hores cadascuna
seguint el mètode científic. Es treballa en grups reduïts de 4 alumnes (afavorint l’atenció a la diversitat) i sempre de la mà d’un padrí científic del món acadèmic o empresarial que els ajuda a entendre el fonament científic del seu experiment. Com a resultat, cada grup genera un vídeo i una memòria amb què entra a concurs. Cada centre selecciona els millors grups que a través de l’Street Lab expliquen i interactuen amb la ciutadania del seu barri o entorn més proper, potenciant així la divulgació de les STEM entre els més joves.

Com a cloenda, la Fira Experimenta presenta al públic familiar al voltant de 30 experiments seleccionats entre tots els centres, i s’atorguen els Premis Experimenta als tres millors equips de joves divulgadors científics.

A banda, Experimenta en Xarxa ofereix al professorat no universitari una jornada de networking on es comparteixen experiències d’innovació docent en el camp de les STEM i recursos didàctics desenvolupats per l’equip del Repte Experimenta. Tot això amb la finalitat d’aportar recursos suficients i complementaris als existents per ajudar al
professorat en la seva formació i impuls de les STEM a l’aula.

A més, el programa contempla les famílies i col·lectius de nens/joves amb limitacions per accedir a activitats d’aquest tipus mitjançant l’acció Campus Experimenta, que ofereix sessions experimentals en streaming i concursos d’experiments a través de la web i xarxes socials del programa.

4. Procés de sol·licitud i selecció per al cursos 2022-24

a. Presentació de la sol·licitud per part del centre educatiu

El període de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de desembre de 2023 i finalitza el 22 de gener de 2024 a les 14h. Els centres interessats a participar en aquest programa han de presentar aquesta sol·licitud de forma telemàtica mitjançant un formulari.

b. Calendari de la present convocatòria

  • Presentació de candidatures per via telemàtica: 1/12/2023 fins el 22/01/24 a les 14:00.
  • Avaluació de les sol·licituds: entre 22/01/24 i 30/01/24.
  • Publicació de la llista dels centres seleccionats i centres en llista d’espera per ordre de priorització: 31/01/24.
  • Reunió inicial amb els centres seleccionats durant la segona quinzena del mes de febrer de 2024 per explicar l’abast del programa i les accions a fer.
  • Maig-Juny 2024: proposta de calendari de posada en marxa del programa a cada centre.
  • Juny 2024: sessió de formació Experimenta en Xarxa.
  • Setembre 2024: sessió de formació pels professors coordinadors del programa cada centre.
  • Octubre 2024-Maig 2025: realització del programa als centres.

Documentació de suport

Abans d’omplir la sol·licitud, assegureu-vos d’haver llegit les bases de la convocatòria i haver revisat el model del formulari a omplir, ja que no podreu guardar la sol·licitud i seguir més endavant.

Aplica a la convocatòria

Leave a comment

Your email address will not be published.


*