Convocatòria Curs 2022-24

Procés de selecció dels centres d’educació secundària obligatòria que participaran en el programa bianual Repte Experimenta 2022-24

Sou un centre educatiu d’educació secundària amb ganes d’impulsar l’experimentació a l’aula? Us convidem a consultar les bases i els requisits per presentar-vos a la convocatòria per la selecció dels nous centres que s’adiran al programa els cursos 2022-2024.

Si teniu consultes, apunteu-vos a les sessions informatives virtuals via Teams:

  • Dijous 4 de novembre de 2021 a les 10h
  • Dimarts 23 de novembre de 2021 a les 15:30

📝FES LA INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ INFORMATIVA

1. Objecte

L’objecte de la present convocatòria és la presentació dels criteris per al procés de selecció dels centres d’educació secundària obligatòria (1r i 2n d’ESO) que participaran en el programa bianual Repte Experimenta en l’edició dels cursos 2022-24.

2. Destinataris

Els centres públics i concertats d’educació secundària obligatòria dins del domini lingüístic del català, on la llengua vehicular del centre sigui el català i que compleixin els requisits de participació que s’exposen a l’apartat 7 de les bases.

Els centres educatius que ja hagin participat anteriorment en el programa Repte Experimenta estaran exclosos d’aquesta convocatòria, ja que la participació en el programa és per dos cursos acadèmics consecutius i de caràcter irrepetible.

3. Descripció del programa Repte Experimenta

L’interès i la vocació per la ciència no neix, es crea. Aquest és l’esperit del programa que, gràcies a la sinèrgia entre universitat, centres de recerca i empreses, pretén fomentar a través de l’experimentació vocacions cientificotecnològiques entre els més joves, però sense oblidar els seus formadors i famílies.

El Repte Experimenta a l’aula és el nucli del programa. Dissenyat en format concurs, desafia a 800 alumnes de 1r i 2n d’ESO de centres públics i concertats adscrits al programa a dissenyar i fer un experiment científic amb materials casolans. Es desenvolupa en 4 sessions de 2 hores cadascuna seguint el mètode científic. Es treballa en grups reduïts de 4 alumnes (afavorint l’atenció a la diversitat) i sempre de la mà d’un padrí científic del món acadèmic o empresarial que els ajuda a entendre el fonament científic del seu experiment. Com a resultat, cada grup genera un vídeo i una memòria amb què entra a concurs. Cada centre selecciona els millors grups que a través dels Tallers Experimenta expliquen i interactuen amb els alumnes de 5è i 6è de primària del propi centre o d’un centre adscrit, potenciant així la divulgació de les STEM entre els més joves.

Com a cloenda, la Fira Experimenta presenta al públic familiar els 30 experiments seleccionats entre tots els centres, i s’atorguen els Premis Experimenta als tres millors equips de joves divulgadors científics.

A banda, Experimenta en Xarxa ofereix al professorat no universitari una jornada de networking on es comparteixen experiències d’innovació docent en el camp de les STEM i recursos didàctics desenvolupats per l’equip del Repte Experimenta. Tot això amb la finalitat d’aportar recursos suficients i complementaris als existents per ajudar al professorat en la seva formació i impuls de les STEM a l’aula.

A més, el programa contempla les famílies i col·lectius de nens/joves amb limitacions per accedir a activitats d’aquest tipus mitjançant l’acció Experimenta a Casa, que ofereix sessions experimentals en streaming i concursos d’experiments a través de la web i xarxes socials del programa.

4. Procés de sol·licitud i selecció per al cursos 2022-24

a. Presentació de la sol·licitud per part del centre educatiu

El període de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de novembre de 2021 i finalitza el 10 de desembre de 2021 a les 14h. Els centres interessats a participar en aquest programa han de presentar aquesta sol·licitud de forma telemàtica mitjançant un formulari.

b. Calendari de la present convocatòria

  • Presentació de candidatures per via telemàtica: 1/11/2021 fins les 14h del 10/12/2021.
  • Avaluació de les sol·licituds: entre 10/12/2021 i 09/01/2022.
  • Publicació de la llista dels centres seleccionats i centres en llista d’espera* per ordre de priorització: 10/01/2022.
  • Reunió inicial amb els centres seleccionats durant la segona quinzena del mes de gener de 2022 per explicar l’abast del programa i les accions a fer.
  • Maig-Juny 2022: proposta de calendari de posada en marxa del programa a cada centre.
  • Juny 2022: sessió de formació Experimenta en Xarxa.
  • Setembre 2022: sessió de formació pels professors coordinadors del programa a cada centre.
  • Octubre 2022-Maig 2024: realització del programa als centres.

Documentació de suport

Abans d’omplir la sol·licitud, assegureu-vos d’haver llegit les bases de la convocatòria i haver revisat el model del formulari a omplir, ja que no podreu guardar la sol·licitud i seguir més endavant.

Aplica a la convocatòria