De què està compost l’aire?

I per a què serveixen els gasos?

L’aire és la mescla de gasos que envolta al planeta Terra.

Bàsicament està format per dos compostos: nitrogen (78%) i oxigen (20,9%). Té una petita quantitat (0,93%) d’Argó i percentatges encara menors de CO₂, Neó, Heli i metà. Per descomptat també hi ha vapor d’aigua, que en altura es troba en els núvols i prop de la superfície es deu a les mars i rius.

Un aspecte important a tenir en compte és que la composició de l’aire varia amb l’altura: en particular, hi ha menys oxigen en el cim de les muntanyes que a nivell de la mar. Per això ens cansem més en fer un esforç en altura que a nivell de la mar.

Les propietats de cadascun d’aquests gasos són molt diferents. I per això, tenir cadascun d’aquests gasos per separat pot ser molt útil. Separar-los és complicat, atès que cal treballar a temperatures de més de 100 graus sota zero!!!

Per a què serveixen els gasos?

Una vegada tenim els gasos que componen l’aire separats, anem un a un:

  • Oxigen: és un dels ingredients imprescindibles perquè es produeixin moltes reaccions químiques. Per no parlar de la seva utilitat en medicina.
  • Nitrogen: molt utilitzat per a generar atmosferes inertes, fonamental per a evitar explosions o, per exemple, per a preservar aliments.
  • Argó: és un gas que té unes propietats tan particulars que s’empra en múltiples aplicacions industrials, com ara la fabricació de fluorescents o en molts aspectes relacionats amb les soldadures.

I per a acabar, hi ha gasos que són contaminants quan es troben en capes baixes de l’atmosfera, com l’ozó, però que en les capes més altes de l’atmosfera és fonamental per a l’existència de la vida en el planeta terra, perquè filtra els raigs ultraviolats, letals per a la vida.

L’aire està compost majoritàriament de dos gasos: nitrogen i oxigen, amb petites quantitats d’altres gasos com a Argó o Neó. Cadascun d’aquests gasos per separat té unes propietats tan particulars, de manera que per a separar-los i purificar-los s’empren equips que treballen a temperatures molt més baixes que les que es poden trobar en el pol Nord.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*