Acció-reacció

El principi d’acció-reacció ens diu que quan un cos fa una força sobre un segon cos, aquest realitza sobre el primer una altra força en la mateixa direcció però en sentit contrari. (Per aquest motiu, quan un globus es desinfla, surt propulsat). Es coneix també com la tercera llei de Newton o la llei de moviment de Newton.