Capil·laritat

La capil·laritat és un fenomen físic que permet a un líquid ascendir per un tub o superfície fins a certa alçada, gràcies a les forces d’adhesió de les molècules del líquid a les parets del recipient o tub.