Carbonització

És el procés amb el qual una substància orgànica es transforma en carboni mitjantçant l’aplicació de calor.