Cromatografia

La cromatografia és una tècnica que utilitzen molt els científics per a fer separacions de diferents components que hi ha en una barreja.