Destil·lació

La destil·lació és una tècnica de separació de components d’una mescla líquida a partir de la diferència entre el punt d’ebullició de cadascun d’aquest components.