Electricitat estàtica

Tots els cossos i objectes estan formats per àtoms que són elèctricament neutres perquè tenen el mateix nombre de càrregues positives (protons al nucli atòmic) que de càrregues negatives (electrons al voltant del nucli). L’electricitat estàtica es genera quan dues superfícies entren en contacte i hi ha una transferència d’electrons. Aquestes superfícies poden ser d’objectes, però també la nostra pell.