Fluorescència

La fluorescència és el fenomen mitjançant el qual una substància emet llum visible quan sobre ella incideix llum ultraviolada.