Força elèctrica

La força és allò capaç de moure o de modificar la velocitat d’un objecte. A la força elèctrica hi intervenen càrregues positives i negatives. Pot provocar tant l’atracció com la repulsió dels cossos sobre els que s’apliquen.