Força magnètica

La força és allò capaç de moure o de modificar la velocitat d’un objecte. A la força magnètica hi intervenen camps magnètics que poden provocar tant l’atracció com la repulsió dels cossos sobre els que s’apliquen.