Molècules tensioactives

Les molècules tensioactives són molècules molt curioses doncs tenen dues parts ben diferenciades: per una banda, els “encanta” l’aigua, són hidròfiles. Per altra banda, “odien” l’aigua, són hidròfobes. Així doncs, les molècules tensioactives quan estan en contacte amb l’aigua tendeixen a orientar-se de manera que la part hidròfoba fuig de l’aigua, mentre que la part hidròfila està en contacte amb l’aigua.