Nucleació

La nucleació és la primera etapa d’un canvi de fase on es formen petites superfícies de fe fase diferent a l’existent, anomenades nuclis.