Polímers

Els polímers són molècules d’una mida molt gran que es formen per la unió de molècules petites anomenades monòmers. Hi ha molts exemples de polímers en la nostra vida quotidiana: el PVC, el nylon, el tefló, etc.