pressió

La pressió d’un gas és la força que exerceixen les seves molècules sobre les parets del recipient que el conté.