Reacció química

Una reacció química és el procés consistent en la transformació d’una o més substàncies en una o més substàncies que són diferents de les primeres. Aquest procés es pot anomenar també canvi químic.

1 2 3