Tensió superficial

La tensió superficial és una propietat dels líquids que fa que la capa superficial es comporti com una pell (una membrana elàstica tensa), ja que les molècules d’aigua s’atreuen entre si i exerceixen tensió.