Perquè filtrem l’aigua?

Principis de filtració per a depurar l'aigua

Perquè filtrem l'aigua

L’aigua dolça que podem beure es troba a la natura en pous, llacs i lleres de rius. Especialment en aquests darrers, l’aigua conté partícules sòlides, sediments formats per entre d’altres fullatge, terra, i altres sòlids que s’han de treure abans de poder beure-la. Això es fa mitjançant processos de filtrat o per decantació.

Però l’aigua també pot contenir microorganismes nocius, bacteris entre altres, que ens podrien generar malalties. Aquests s’eliminen amb la cloració de l’aigua.

Quines maneres tenim d’eliminar els sòlids de l’aigua?

A casa el que faríem seria colar-ho amb un colador. Però si tenim els forats molt grans part dels sòlids quedaran a l’aigua. Per tant, necessitarem un filtre amb uns porus més petits que els sòlids que volem eliminar.

Un filtre que podem servir és el filtre de paper. Un filtre més sofisticat seria el que està format per vidre porós. Però si hem de filtrar tota l’aigua que consumim no acabaríem mai. Per sort tenim un filtre natural. Es tracta de la sorra que forma una columna porosa i reté els sòlids. De fet, les aigües de pous contenen pocs sòlids perquè la pròpia terra fa de filtre.

Ara bé en les plantes depuradores el que fan es decantar els sòlids deixant que romanguin al fons de les basses pel seu propi pes. Per ajudar a que precipitin s’afegeixen agents floculants que fan que es formin partícules més grosses que pesen més i van caient al fons, el que en diem, decantant. Agents per decantar son, p.e. el clorur de ferro(III).

En resum, es poden purificar de sediments les aigües filtrant o decantant els sòlids i així podem tenir un aigua clara i cristal·lina per beure.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*