Què és el pH?

Extracte de col com a indicador de pH


El pH mesura l’alcalinitat o l’acidesa d’una substància. Per tant, ens indica la quantitat d’ions d’hidrogen que té la substància.

El pH el podem mesurar utilitzant instruments sofisticats, però també hi ha maneres més casolanes de mesurar-lo, com per exemple usant extracte de col lombarda. I és que aquesta col té una substància anomenada cianidina que canvia de color segons el pH de la dissolució. Així, les substàncies canvien de color en funció de si són més acides o més alcalines.


Si posem una mica de la solució de col lombarda, que serveix d’indicador, en diferents gots que contenen solucions que podeu trobar a casa com a suc de llimona, aigua, aigua destil·lada o bicarbonat, podem fer l’observació. Amb unes poques gotes, veureu que en pocs segons les solucions canvien de color.

I és que en afegir la solució indicadora de pH, s’observa un canvi químic, en aquest cas, un canvi de color en la solució i això ens indica el pH que té cada substància si ho comparem amb una escala de pH com la pot veure aquí:

Escala de pH de la col lombarda


Usarem com a control l’aigua destil·lada, que té un pH neutre (pH 7) i per tant el color lila del cabdell.
La resta de substàncies, seran més àcides si tenen un color més vermell i més bàsiques o alcalines si són més blaves.


Per tant, l’extracte de col lombarda (l’indicador) té la qualitat de mostrar (mitjançant colors) si una substància és àcida o bàsica. La variació de color es denomina viratge.

L’extracte de col lombarda s’obté bullint durant 10 minuts unes quantes fulles de col en 200 ml d’aigua.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*