Què és l’hidrogen?

Descobrim la classificació de l'hidrogen en funció de la seva obtenció

Què és l'hidorgen

L’hidrogen és l’element químic més simple i més abundant en tot l’Univers, sent l’ingredient principal de la majoria de les estrelles.

I aquí a la Terra també ho trobem formant part de molècules indispensables per a la vida com les proteïnes, els carbohidrats (sucres), els lípids (greixos) i els àcids nucleics.

Però, on més tenim hidrogen? Quina molècula és de vital importància? L’aigua, H₂O. En cada molècula d’aigua, trobem 2 hidrògens i 1 oxigen.

Representació de la molècula de l’aigua.

Perquè s’està parlant molt sobre l’hidrogen en l’actualitat?

Es considera l’hidrogen el futur de l’energia sostenible, és a dir, energia que no contamini ni posi en perill el nostre planeta. Però que consti que l’hidrogen ja es va utilitzar l’any 1900 per a fer volar un zeppelin encara que no com a font d’energia.

L’hidrogen és l’element químic més abundant de l’univers. Al nostre planeta és present en infinitat de compostos i en l’aigua. A partir d’aquesta última podem obtenir hidrogen verd mitjançant l’electròlisi, emprant energies renovables per a cobrir les nostres necessitats energètiques.

Classificació de l’hidrogen

L’hidrogen es classifica per colors, però no ens confonguem: l’hidrogen, l’obtinguem com l’obtinguem, sempre serà incolor. Es classifica en colors segons la manera de produir-ho i depenent de si s’emet CO₂ en la seva obtenció.

L’hidrogen gris i marró: s’obté de fonts fòssils (el gris del gas natural i el marró del carbó marró o lignit). Aquest tipus de producció contamina, emetent CO₂. La major part de l’H s’obté així en l’actualitat.

L’hidrogen blau: s’obté també de fonts fòssils (gas natural), però gran part del CO₂ que s’emet es captura perquè no arribi a l’atmosfera i es reutilitza. És bastant net.

L’hidrogen verd: s’obté mitjançant l’electròlisi de l’aigua. Això significa que la molècula d’H₂O es trenca i divideix per a obtenir oxigen d’una banda i hidrogen per un altre. Es necessita molta energia per a això i aquí està la clau; aquesta energia ens la proporcionen el sol o el vent. Aquesta és la forma més neta i sostenible. No es genera CO₂.

És la que s’ha d’impulsar des de la ciència i el desenvolupament tecnològic. Podríem conduir cotxes, navegar o volar utilitzant H verd en comptes de gasolina!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*