Què és la destil·lació?

Descobrim la tècnica per purificar begudes alcohòliques

Què és la destil·lació?

Els components químics tenen una particularitat i és que sempre bullen a la mateixa temperatura.

Podem treure profit d’aquesta propietat per separar components fent servir una tecnologia que fem servir fa segles per purificar begudes alcohòliques: la destil·lació.

La destil·lació és una tècnica de separació de components d’una mescla líquida a partir de la diferència entre el punt d’ebullició de cadascun d’aquest components.

Primer sortiran aquells que bullen primer i després sortiran els que tenen la temperatura de ebullició més elevada.

Per fer-ho necessitarem uns equips que es diuen columnes de destil·lació. Aquest equips tenen una caldera que serà el recipient on escalfarem el líquid. Un colze on introduirem un termòmetre per mesurar la temperatura de la nostra mescla. I finalment un condensador que recull el vapor després d’escalfar el líquid. El vapor circula dins de la columna per on passa aigua freda i s’acaba condensant. D’aquesta manera surt de forma líquida a l’altra banda de la columna.

Si posem a bullir vi negre, per exemple, podem seguir el procés de la destil·lació. El líquid (vi negre) comença a bullir. I de forma majoritària el vapor és més ric en el component més volàtil (que en el cas del vi negre és l’alcohol). El vapor, que es condensa dins del condensador, passa a ser líquid. Al final de la columna es veu com cau el alcohol en forma líquida. Podem observar que l’alcohol és totalment transparent i molt diferent al nostre producte inicial, el vi negre.  

Aquesta tecnologia de destil·lació es coneix des del temps dels romans i els egipcis. Ells la feien servir per obtenir begudes alcohòliques a partir del vi, separant l’alcohol. Dos mil anys després continuem fent servir la mateixa tecnologia a la industria química i petroquímica.

El principi de funcionament sempre és el mateix, alimentar una mescla, proporcionar calor al fons, proporcionar fred al cap per condensar el vapor que puja i retornar part d’aquest líquid per augmentar l’eficàcia. Com a exemples d’aplicació, podem trobar la separació de petroli, l’obtenció de perfums, i la separació del gasos de l’aire

Leave a comment

Your email address will not be published.


*