Què és la pressió d’un gas?

Quins efectes té la pressió atmosfèrica?

Què es la pressió d'un gas Què es la pressió d'un gas? - foto: Rubén Borras

Sabeu perquè a vegades se’ns tapen les oïdes en un avió o quan conduïm per la muntanya?

Té a veure amb la pressió. Anem a descobrir-ho!

Imagineu-vos un pneumàtic desinflat de bicicleta. Quan l’omplim d’aire, a poc a poc va adquirint forma. Això es deu a la pressió interna que ‘exerceix l’aire que introduïm amb la manxa.

El mateix succeeix amb un globus. Quan l’inflem adquireix forma per la diferència de pressió entre la part interna i externa.

Per tant, la pressió que hi ha dins d’aquests objectes la genera el gas que hi ha a l’atmosfera, majoritàriament oxigen i nitrogen amb petites quantitats d’heli i humitat.

Aquests gasos, com l’aire, es poden comprimir i exerceixen una pressió idèntica i homogènia en totes les direccions.

Per tant:

La pressió d’un gas és la força que exerceixen les seves molècules sobre les parets del recipient que el conté.

A nivell del mar, la pressió atmosfèrica és elevada i per tant el globus té una mida més reduïda, però si aquest mateix globus el pugem al cim d’una muntanya, és molt més gran.

El motiu és que la pressió externa és molt menor i per això la pressió interna guanya i augmenta la mida del globus. La pressió la genera l’aire que hi ha a l’atmosfera.

Per tant:

La pressió atmosfèrica és el pes de la columna d’aire que hi ha a sobre de qualsevol superfície.

Dit més fàcilment, la pressió atmosfèrica es deu a l’altura de l’aire que tenim a sobre del nostre cap. Per tant, és molt menor al cim d’una muntanya i major a nivell del mar.

Passa el mateix amb una bossa de patates fregides que és molt més gran al cim de la muntanya o quan se’ns tapen les oïdes al pujar i baixar ràpidament. Resulta que les nostres oïdes, a l’igual que la bossa de patates, estan subjectes al canvi de la pressió de l’aire que varia segons l’alçada que ens trobem.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*