Què és un isòtop?

En què es diferencien els isòtops?

Qué és un isòtop

Els isòtops son diferents versions dels àtoms d’un element concret, com per exemple el hidrogen.

Fixeu-vos en el nucli de cadascun dels àtoms d’hidrogen representats a la figura 1, veureu que contenen protons (representats com punts vermells) i neutrons (punts blaus). Si mirem els tres models detingudament veiem que tots tenen un protó però es difereixen en el nombre de neutrons (en blau).

Figura 1: Isòtops de l’hidrogen

El nombre de neutrons no influeix en el fet que tots aquests àtoms siguin d’hidrogen ja que trobem àtoms d’hidrogen amb 0, 1 o 2 neutrons. El que ens marca que podem parlar d’àtoms d’hidrogen és el nombre de protons (també conegut com nombre atòmic). Per tant, el que diferencia entre els àtoms d’un mateix element són el nombre de neutrons. Això implica que els àtoms de l’hidrogen tenen un nombre màssic diferent (suma de protons i neutrons).

Tots aquests diferents àtoms d’hidrogen són isòtops. En el cas concret de l’hidrogen en tenim tres i tots es poden representar amb el símbol de l’element (en aquest cas la lletra H) i amb dos nombres, un a la part inferior que representa el nombre de protons (nombre atòmic) i un a la part superior que representa el nombre màssic (suma de protons i neutrons).

Figura 2: Representació d’un isòtop d’hidrogen

L’hidrogen no és l’únic element que té isòtops. Hi ha molts altres elements que en tenen com el carboni, urani, radi, entre d’altres.

En què es diferencien els isòtops?

Els isòtops d’un mateix element, com l’hidrogen, es comporten químicament de la mateixa manera, però tenen diferents propietats físiques i això fa que es puguin emprar per aplicacions ben diferents degut al seu diferent nombre de neutrons. Per exemple el H que té 2 neutrons s’utilitza  de vegades en el camp mèdic en algunes proves diagnòstiques mentre que els altres dos isòtops de l’hidrogen no.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*