Què és una dissolució?

Què fa que un solut es dissolgui en un dissolvent?

dissolució Què és una dissolució? - Foto: Rubén Borràs

Una solució o dissolució és una mescla homogènia d’una o més substàncies, que anomenem soluts, que es dispersen en una altra que anomenem dissolvent o solvent.

Us ho demostrem fent servir aigua mineral, gasosa i llet.

L’aigua veiem què es una mescla homogènia, no te cap residu, i està en una única fase. Però té un solut? Si ens fixem en l’etiqueta, l’aigua envasada conté carbonats sòlids, sodi… són minerals dissolts. Per tant, efectivament, l’aigua és un a dissolució.

La gasosa també és una mescla homogènia. Veiem una única fase. I quins soluts té la gasosa? Té sucres o edulcorants, i a més com el seu nom indica, té un gas dissolt, el diòxid de carboni. Sí, els gasos també es poden dissoldre en els dissolvents.

Una dissolució és una mescla homogènia d’un solut en un dissolvent. Aquest solut ha de tenir afinitat pel dissolvent, per a que es dissolgui.

Què fa que un solut es dissolgui en un dissolvent?

Si dissolem sucre en aigua, per exemple, veiem dues fases: el sucre no es dissol en l’aigua inicialment. Totes les molècules de sucre estan molt juntes. Però quan barregem la mescla amb una cullera, el sucre comença a interaccionar amb l’aigua perquè tenen afinitat, de manera que el sucre desapareix totalment en la fase líquida de l’aigua.

Què passa amb la llet? La llet és una mescla homogènia, perquè a tot arreu és igual. Però és transparent? Hi ha una única fase? No. Això passa perquè uns dels constituents de la llet és la matèria grassa. Aquests greixos no tenen gens d’afinitat amb l’aigua i per tant no es dissolen i formen una dispersió que fa que no pugui penetrar la llum.  Per tant, si no tenen afinitat es veu el solut.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*