Què és una reacció química?

Descoberta d'un procés que requereix o desprèn energia

Què és una reacció química?

Què passa quan agafem un martell i trenquem unes petxines? Tenim trossets de petxina, però segueix essent una petxina. No hem canviat de substància.

En canvi, si barregem dos components diferents, en aquest cas una solució de 4% de borat sòdic i 4% d’alcohol polivinílic, i els remenem, es genera una substància gelatinosa totalment diferent als dos líquids que teníem a l’inici. Hem fet una reacció química!

Per tant:

Una reacció química és el procés mitjançant el qual les substàncies, que s’anomenen reactius, es transformen en d’altres diferents que són productes.

Penseu que estem envoltats de reaccions químiques. Tots els éssers vius, vegetals i animals, grans i petits, els que volen i els que viuen al fons del mar, obtenim l’energia de les reaccions químiques que es duen a terme al nostre interior.

Aquesta és una segona característica de les reaccions químiques, o bé requereixen energia o bé desprenen energia.

Nosaltres per exemple, fem servir l’oxigen de l’aire per “cremar” els sucres en què el nostre sistema digestiu transforma el menjar per extreure CO₂ quan respirem i obtenir energia.

Els éssers vius per tant, vivim de l’energia de les reaccions químiques.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*