Què són els col·loides i les emulsions?

Com identifiquem les mescles?

Què són els col·loides

Els col·loides són un tipus de mescla que està entre el que seria una dissolució i una suspensió.

  • Una dissolució és una mescla homogènia on els components del solvent i del solut es combinen entre si i no es poden diferenciar ni separar. Per exemple en una dissolució d’aigua i sal.
  • Una suspensió és una mescla heterogènia on un sòlid està dispers en un medi líquid i és perfectament visible. Un exemple seria una mescla d’aigua amb sorra.
  • Un col·loide és una mescla que sembla uniforme perquè les partícules son més petites que en una suspensió, però en realitat és també heterogènia. Un exemple és una mescla d’aigua i midó.

Els col·loides són compostos on diminutes partícules no solubles (fase dispersa) es troben suspeses en una solució dispersant. Les partícules presents, tant en la fase dispersa com en la dispersant, poden ser líquides, sòlides o gasoses.

Com identifiquem les mescles?

Tenim 2 maneres de identificar aquests tres tipus de mescles:

  1. Si els components es separen al llarg del temps tenim una suspensió. Les dissolucions i els col·loides no es separen.
  2. Si passem un feix de llum làser a través de la mescla i la llum és veu perfectament, tenim un col·loide. Això és perquè les partícules col·loidals en suspensió dispersen la llum. Aquest efecte s’anomena ‘efecte Tyndall‘.

Un altre exemple d’aquest efecte, el tenim quan veiem la llum dels fars dels cotxes a través de la boira. En aquest cas la boira és un col·loide, perquè està formada per partícules d’aigua en suspensió en l’aire. També el fum de l’encens és un col·loide, ja que les partícules resultants de la combustió es troben a l’aire. La nata muntada també és un col·loide, perquè tenim bombolles d’aire capturades en una xarxa de gotetes de grassa.

Com veieu podem tenir col·loides que siguin líquids-sòlids en líquids, gasos en líquids i fins i tot líquids en líquids.

Què són les emulsions?

Els col·loides que són líquids en líquids s’anomenen emulsions. Es tracta per tant, d’un tipus de col·loide on tant la fase dispersa com la dispersant son líquids. A la cuina s’utilitza moltíssim en salses, com la vinagreta o la maionesa.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*