Què són els factors de conversió?

Què són els factors de conversió

Coneixem els factors de conversió com una operació matemàtica que ens permet canviar les unitats d’una dada.

Posem per exemple que volem saber quants centilitres són 500 mil·lilitres.

Com que estem en un mateix sistema, el volum, ho podem representar amb la següent escala i operació matemàtica:

Si pugem l’escala per passar a unitats més grans, hem de dividir entre 10 cada vegada que pugem un esglaó. En canvi, si baixem l’escala per passar a unitats més petites, hem de multiplicar per 10 cada vegada que baixem un esglaó.

Els factors de conversió es basen en multiplicar una dada (500 ml) per una o varies fraccions en les que el numerador (1 cl) i denominador (10 ml) tenen la mateixa quantitat però estan expressades en unitats de mesura diferent, de tal forma que la fracció equival a la unitat.

El numerador (1 cl) ha de ser igual en equivalència d’unitats que el denominador (10 ml). Sempre partirem del denominador, per arribar al numerador.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*