Què són els orgànuls cel·lulars?

Què són els orgànuls cel·lulars

Els éssers vius estan formats per una o per més d’una cèl·lula. Hi ha éssers vius que estan formats per una sola cèl·lula i per això s’anomenen unicel·lulars, mentre que els pluricel·lulars estan constituïts per nombroses cèl·lules. Aquestes cèl·lules són tan petites que només les podem veure a través d’un microscopi.

Així doncs, la cèl·lula és la part més petita de un ésser viu capaç de dur a terme les tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.

Una de les característiques més importants de les cèl·lules és el tipus d’estructura que presenten, dividint-se en cèl·lules procariotes i eucariotes. Les cèl·lules eucariotes tenen un nucli dins del qual hi ha protegit el material genètic o ADN, en canvi, el material genètic de les cèl·lules procariotes no es troba tancat dins d’un nucli.

Exemples de cèl·lules eucariotes són: plantes, animals (entre els quals nosaltres), fongs, algues i protozous. Els bacteris en canvi, presenten estructura procariota.

En totes les cèl·lules eucariotes es distingeixen tres parts fonamentals:

 • La membrana plasmàtica: és una capa formada principalment per lípids i proteïnes. Delimita la cèl·lula, li dona forma i permet l’intercanvi de substàncies amb l’exterior.
 • El nucli: és una estructura esfèrica delimitada per una doble membrana, l’embolcall nuclear, que conté el nuclèol i l’ADN (el material genètic). L’embolcall nuclear presenta porus que permeten l’intercanvi de substàncies entre el nucli i el citoplasma.
 • El citoplasma: és l’espai comprès entre la membrana plasmàtica i el nucli. Conté una substància viscosa en la qual es troben immersos els orgànuls cel·lulars.

Els orgànuls cel·lulars estan delimitats per una membrana i estan especialitzats en diferents funcions:

 • Complex de Golgi: Conjunts de sàculs i vesícules en els quals es transformen, empaqueten i selecciones les substàncies per al seu transport cap a l’interior i/o exterior de la cèl·lula.
 • Reticle endoplasmàtic: Conjunt de sàculs aplanats i connectats amb l’embolcall nuclear que s’encarrega de la síntesi i el transport de lípids i proteïnes. Hi ha dos tipus: el rugós, que conté ribosomes i el llis el qual no conté ribosomes.
 • Ribosomes: Estructures formades per ARN i proteïnes. Es troben lliures pel citoplasma o en el reticle endoplasmàtic llis. Són els encarregats de la síntesi de proteïnes, les quals o bé es secreten a l’exterior, o la mateixa cèl·lula les fa servir per créixer.
 • Mitocondris: orgànuls amb doble capa, la interior presenta replecs. La seva funció és la respiració cel·lular.
 • Vacúols: vesícules que tenen com a funció emmagatzemar diferents substàncies com proteïnes, glúcids, etc.
 • Lisosomes: vesícules que digereixen les substàncies que la cèl·lula rep de l’exterior o de la mateixa cèl·lula però que ja no necessita, com parts que deixen de ser útils o envelleixen.
 • Centríols: Estructures cilíndriques, generalment dues, situades a prop del nucli. Col·laboren en el repartiment dels cromosomes, durant la divisió cel·lular.
 • Citoesquelet: conjunt de filaments proteics que donen forma a la cèl·lula i són els responsables del moviment cel·lular.

Els orgànuls cel·lulars són els components que li donen la vitalitat, el funcionament i el metabolisme a la cèl·lula.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*