Què són les emissions de CO₂?

Descobrim l'efecte hivernacle

Sabeu per què darrerament tenim cada vegada més fenòmens climàtics extrems? I què origina aquest canvi? Doncs una de les causes és que a l’atmosfera s’està acumulant diòxid de carboni o també anomenat anhídrid carbònic el que està produint el canvi climàtic.

El diòxid de carboni no permet que el calor surti de l’atmosfera i genera l’efecte hivernacle que fa que augmenti la temperatura de la superfície del planeta i es donen fenòmens extrems com grans aiguats i grans sequeres, en definitiva, canvis en el clima que tenim actualment.

Per què s’acumula el diòxid de carboni?

L’activitat humana, com el transport i les fabriques, emeten a l’atmosfera carboni inorgànic i altres derivats després de cremar combustibles fòssils per generar energia i funcionar. Quan s’acumula més diòxid de carboni a l’atmosfera del que les plantes poden absorbir mitjançant la fotosíntesi, el calor no pot sortir de l’atmosfera i es genera l’efecte hivernacle.

Es calcula que s’estan generant unes 34 GT/anuals. Això suposa aproximadament 60 cops la població humana en pes!

I hi ha solució a aquest problema?

Sí! Es poden emprar fonts d’energia alternatives com ara la solar, o l’hidrogen verd que no generen CO₂ i també es pot capturar el CO₂ que s’emet, especialment el de les fàbriques.

Com s’està capturant el CO₂?

Doncs el CO₂ és un gas bastant poc reactiu, però té propietats àcides i això s’aprofita per fer-lo reaccionar amb una base i així poder captar-lo.

Podem fer un experiment per veure les propietats àcides del CO₂ i com es pot capturar amb una base de les que tenim a casa, com ara l’amoníac.

  • Per aquest experiment, prendrem una solució que contingui CO₂, com la gasosa. És una dissolució que té diòxid de carboni dissolt. Posarem la gasosa en dos gots, un per referència i l’altre on farem l’experiment.
  • Per comprovar que el CO₂ en aigua és àcid emprarem un extracte de col llombarda que té la propietat de canviar de color segons si està en un medi àcid o, el contrari, bàsic. En medi àcid és rosa o vermell i en medi bàsic és cap a blau verd.
  • Així si afegim una mica de la solució de la col a la gasosa, veiem que es torna rosa, confirmant que estem en medi àcid del CO₂.
  • Si afegim l’amoníac de casa, el de la neteja, veiem que va canviant el color perquè l’amoníac va reaccionant amb l’àcid del CO₂ i va passant a color blau. I si afegim un excés, desapareix el color rosa que dóna el CO₂ àcid i passa a verd bàsic a causa de l’excés d’amoníac.

-> Així es demostra que amb amoníac, una base, es pot captar el CO₂ que s’emet. Aquest reacciona formant carbonat d’amoni que queda dissolt al medi i, així, es poden disminuir les emissions perquè queden retingudes en la base. A les plantes industrials de captura de CO₂ no s’empra amoníac, perquè és un gas, i s’utilitzen amines menys volàtils com ara monoetanolamina.

En resum, es poden disminuir les emissions de CO₂ captant el gas, producte de combustió amb amines, i així contribuir a reduir les emissions per arribar a l’objectiu d’emissions netes zero perquè es pugui revertir el canvi climàtic.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*