Què són les reaccions endotèrmiques i exotèrmiques?

Les reaccions i els processos químics, es classifiquen en 2 grans grups: els processos endotèrmics, que capten energia del medi i els exotèrmics, que generen energia alliberant calor.

Per entendre-ho millor farem 2 experiments:

1. Procés endotèrmic= agafa energia del medi

Materials:
• Vinagre (àcid acètic)
• Bicarbonat
• Termòmetre
• 1 got
• 1 cullera de postres

Com ho fem?
• Posem 50 ml de vinagre en un got
• A continuació mesurarem la temperatura inicial del vinagre i veurem que està a aproximadament 25 °C.
• Afegim al 1 cullerada de bicarbonat (4-5 g) al vinagre, i observem que es formen unes bombolles degudes a la generació d’un gas (el CO₂) com a resultat de la reacció química.
• Tornem a mesurar la temperatura. En aquest cas la temperatura ha baixat fins a aproximadament 21ºC.

Per què baixa la temperatura?
En aquesta reacció els productes resultants (diòxid de carboni, aigua i acetat sòdic) tenen més energia que els reactius (vinagre / bicarbonat) i han d’agafar l’energia del medi.
Per tant, les reaccions endotèrmiques són processos que necessiten energia per dur-se a terme i agafen calor del medi per donar lloc a la reacció. Per aquest motiu la temperatura baixa.

Un altre exemple de procés endotèrmic és l’evaporació. Si us poseu alcohol a les mans notareu una fredor. Aquesta fredor és deguda al canvi d’estat de l’alcohol. Per convertir alcohol líquid en gas, es necessita energia. Podríem dir que l’evaporació ens està “robant” la calor del cos per poder canviar d’estat.

2. Procés exotèrmic= desprèn energia en forma de calor

Materials:
• Aigua
• Alcohol etílic (96º)
• Termòmetre
• 1 got

Com ho fem?
• Posem 50 mL d’aigua en un got i mesurem la temperatura de l’aigua. Està a aproximadament 25 °C.
• Afegim 50 mL d’alcohol etílic (etanol) al got i tornem a mesurar la temperatura. Observarem que la temperatura puja a 29 °C.

Per què puja la temperatura?
El procés de dissolució d’aigua i etanol genera calor, és un procés exotèrmic. En barrejar aquestes dues substàncies, es formen noves interaccions que són més estables, anomenades ponts d’hidrogen, que en crear-se alliberen energia.
En les reaccions exotèrmiques, els reactius (en aquest cas l’aigua i l’etanol) són els que tenen més energia (tenen un excés d’energia). Aquest excés s’allibera al medi en forma de calo quan es fa la reacció, i per això puja la temperatura.

Un exemple més de procés exotèrmic és la digestió. En la digestió, el nostre cos allibera energia en forma de calor molt a poc a poc. Aquest alliberament d’energia prové de les reaccions químiques que s’estan duent a terme a l’estómac.

Els processos químics que agafen calor del medi s’anomenen ENDOTÈRMICS i els que alliberen calor s’anomenen EXOTÈRMICS.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*