Quina importància tenen les competències transversals a l’educació dels nostres fills i filles?

Participa a l'enquesta de soft skills

soft skills - competències transversals

Estan els nostres fills i filles preparats pels reptes i el mercat laboral del futur?

Participa a l’enquesta i comparteix-la amb amics i companys. L’enquesta està en català, castellà i anglès.

Entre el 20 i el 23 d’octubre del 2020, el Fòrum Econòmic Mundial va presentar l’informe de les 10 competències essencials i transversals que els treballadors necessitaran el 2025. Hi destaquen entre d’altres la innovació, la creativitat, el pensament crític, la resolució de conflictes, la intel·ligència emocional i la resolució de problemes.

En aquest sentit, el Fòrum Econòmic Mundial ha conclòs que és necessari prioritzar una reforma educativa per omplir el buit de la docència en competències que preparin als joves per als reptes del futur.

“El nostre dilema més gran és que el món ja no recompensa pel que saps, sinó pel que pots fer i com apliques el teu coneixement. Per exemple: has de saber pensar com un científic en lloc de memoritzar-te la fórmula. També les habilitats emocionals són cada vegada més importants!”

Andreas Schleicher – Assessor especial en política educativa del secretari general de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Des del programa Repte Experimenta col·laborem en un estudi que pretén avaluar en quina mesura els nostres fills i filles treballen aquestes competències en l’àmbit escolar, familiar i extracurricular. A més, l’enquesta vol recollir quina importància tenen aquestes competències per als pares i mares en relació a la preparació dels menors al seu càrrec per a la vida adulta. L’objectiu de l’estudi és detectar mancances i desenvolupar estratègies educatives que millorin les competències dels menors.

3 Comments

  1. El professorat, en general, no està preparat per educar als nostres fills en les competències transversals i a ensenyament li manca voluntat i rapidesa a l’hora d’adaptar-se a nous reptes

  2. El professorat ha de sentir una part mol vocacional per motivar l’alumnat

Leave a comment

Your email address will not be published.


*