Quines són les unitats de mesura de l’univers?

Quina és la distància entre la terra i el sol? I la massa?

Per tal de fer mesures a l’univers, necessitem unitats molt més grans que les que utilitzem al nostre dia a dia. Seria molt difícil mesurar la distància entre 2 galàxies en kilòmetres (km) o la massa del sol en kilograms (kg) ja que els números serien enormes! És per això que necessitem les unitats de mesura astronòmiques que s’usen per mesures molt grans com les que hi ha a l’univers.

Imagineu que reduïm el Sol fins a la mida d’una pilota de futbol, si reduïm a la mateixa escala la mida de la Terra, seria com un granet de pebre. En aquesta escala, les distàncies també es redueixen, i entre la pilota i el gra de pebre, hi hauria una distància de 24 metres!

La distància que hi ha entre el Sol i la Terra és de 149.600.000 km. Com podeu imaginar, es tracta d’unes dimensions enormes i per fer-ho més senzill, els científics han anomenat unitat astronòmica de distància (Ua) a la distància que hi ha entre el Sol i la Terra, es a dir, 1 Ua = 149.600.000 km.

Segurament us sona una mesura que s’utilitza molt que s’anomena any llum. L’any llum és una mesura de distància, no de temps! I equival a prendre la velocitat que triga la llum a recórrer 1 any terrestre. 1 any llum = 9,46·1012 km.
És una escala encara més gran que la Ua, per tant, serveix per mesurar distàncies encara més grans.

Per mesurar la massa dels cossos a l’univers, també es pren com a referència la Terra, però en aquest cas la seva massa, que equival a 5,9722·1024 kg. Aquest valor se li anomena unitat de massa astronòmica (M). 1 M = 5,9722·1024 kg.

Per exemple, Júpiter té una massa de 318 M, això vol dir que la massa de Júpiter és 318 vegades la massa de la Terra.

Les unitats de mesura astronòmiques s’utilitzen per mesures molt grans com les que hi ha a l’univers. Ua és la unitat astronòmica de distància que equival a la distància mitjana que hi ha entre el Sol i la Terra (149.600.000 Km). M és la unitat de massa que equival a la massa de la Terra (5,9722 1024 Kg).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*