Repte Experimenta a l’aula

Alumnes dent una reacció química per inflar un globus fent servir vinagre i bicarbonat sòdic - Foto: ALBA MARINÉ/ DIARI DE TARRAGONA

El Repte Experimenta a l’aula ofereix als col·legis i instituts un programa bianual de 4 sessions de 2 hores de durada cadascuna (en les seves instal·lacions) durant 1 mes utilitzant l’experimentació i el mètode científic per apropar la ciència als alumnes.

Els aprenentatges basats en el learn by doing (aprendre fent) afavoreixen la motivació dels alumnes i generen coneixements més profunds. Aquest bateig experimental de l’alumnat es fa de la mà de padrins i padrines científiques vinculats a el món acadèmic i empresarial.

I és que l’interès i la vocació per la ciència no neixen, es creen. Aquest és l’esperit de el programa Repte Experimenta que, en format concurs, desafia als alumnes de 1r i 2n d’ESO a realitzar un experiment amb productes d’ús quotidià (com aliments, productes de farmàcia o de neteja…). Ajudats per padrins científics, cada equip de màxim 4 estudiants descobreix el fonament científic de l’experiment triat per ells mateixos, ajustant-se així als seus interessos.

Durant les 4 sessions es pretén que els alumnes aconsegueixin realitzar l’experiment fent-se preguntes, buscant informació i diagnosticant els problemes, per així comprendre la relació causa-efecte.

A més, mitjançant el debat i l’elaboració d’arguments coherents es pretén fomentar l’esperit crític dels alumnes, element clau per augmentar l’interès per la ciència i la tecnologia.

Detall de les 4 sessions del Repte Experimenta a l’aula:

Setmana 1 (2 hores): Es donen unes pautes per treballar de forma segura al laboratori, s’explicarà com utilitzar una llibreta de laboratori i com funciona el mètode científic i es repassarà el guió de com triar l’experiment i què fer en cadascuna de les sessions. També es dedicarà un breu espai de temps a introduir un programa senzill d’edició de vídeo. A l’acabar la sessió, cada equip d’alumnes facilitarà 2 experiments del seu interès al mentor científic que coordina la sessió.

Setmana 2 (2 hores): Primera sessió amb padrins. Cada padrí o padrina es reunirà amb el seu grup i decidirà quin dels dos experiments seleccionats duran a terme basant-se en l’interès del principi científic, la tipologia de materials o la seguretat de l’experiment. Un cop triat l’experiment, es partirà d’una hipòtesi i s’estudiaran els fenòmens, propietats i elements que destaquen en l’experiment triat.

També ajudaran els alumnes a relacionar el seu experiment amb un element de la taula periòdica representatiu de la mateixa. Així mateix aprendran a fer un pressupost per obtenir el cost dels materials del seu experiment. Finalment, en la mesura del possible, els padrins científics ajudaran a veure l’aplicació a la vida real de l’experiment.

Setmana 3 (2 hores): Segona sessió amb padrins (part experimental): Juntament amb el padrí científic els alumnes posaran en marxa l’experiment i gravaran el vídeo amb el qual entraran a concurs. A l’acabar, els alumnes podran resoldre dubtes amb el padrí.

Setmana 4 (2 hores): Els alumnes acabaran de preparar la memòria i de gravar i / o editar el vídeo amb l’ajuda dels professors de l’escola. Si tenen dubtes podran posar-se en contacte amb el seu padrí de forma virtual. Lliuraran el vídeo i la memòria al professor.

El resultat final de les 4 sessions serà una memòria i vídeo de màxim 3 minuts de durada en el qual cada equip d’alumnes realitza l’experiment i explica de forma clara i concisa en què consisteix. Aquest material és el que es presenta a concurs.